TEATRE MUSICAL

És un gènere teatral que inclou música, dansa i diàlegs parlats. Podríem dir que l’actor ha d’expressar els sentiments i explicar la història a través de la música, les cançons i el ball. Es diferencia del teatre de text, per la manera d’expressar-se, ja que ho pot fer en tres llenguatges diferents: la parla, el cant i el ball. D’aquesta manera les emocions arriben a l’espectador més ràpidament i amb més intensitat. El que importa en un musical és que aquestes tres disciplines estiguin perfectament lligades i integrades entre sí, l’espectador no ha de notar el pas entre l’una i l’altra.
En un musical, quan parlem de musica, ens referim a la banda sonora de l’obra i a les cançons que interpretaran els actors. Normalment, hi ha una orquestra que toca en directe, però hi ha vegades en què la música ja està gravada (conegut com a tracks o playbacks), en què l’actor només ha de cantar. La dificultat de les disciplines varia depenent del musical. N’hi ha alguns en què la tècnica vocal és més operística (SweeneyTodd) i d’altres en què és més jazzística (Chicago).
Anomenem interpretació a l’art de transmetre un text a un públic amb emoció i naturalitat. En un musical augmenta més la dificultat que en una obra de teatre de text, ja que tot, tant cançons com balls, està interpretat. L’actor ha d’utilitzar el mateix registre quan canta o balla, no pot canviar l’emoció i ho ha de transmetre amb la mateixa intensitat. Per això, l’intèrpret ha de dominar perfectament les tres disciplines.
De cara al proper curs escolar els alumnes que s’inscriguin en aquesta activitat extraescolar aprendran aquesta divertida i completa disciplina teatral. Serà com si l’alumne participés en una obra de teatre musical real. A les classes es treballarà la tècnica vocal, la dansa i la interpretació i se’ls ensenyarà a saber actuar i a moure’s per un escenari. Amb aquesta nova activitat posem a l’abast dels alumnes l’oportunitat  de viure l’experiència de muntar un musical com en la vida real, incloent-hi assajos, muntatge i una representació amb públic a final de curs. Els més petits, els de P4 i P5 s’iniciaran en aquesta disciplina.

EDUCACIÓ INFANTIL (SENSIBILITZACIÓ AL TEATRE MUSICAL)

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

- Gaudir de la música a nivell sensorial.
- Expressar vocalment i corporalment la música.
- Crear cohesió de grup.
- Sensibilitzar a l’alumnat en l’escolta amb els altres.
- Introduir la salut vocal i corporal de l’infant.
- Explorar les emocions per saber com expressar-les.
- Treballar la confiança d’un mateix.
- Apropar a l’alumnat a les tres disciplines fonamentals del teatre musical: la
interpretació, la cançó i la dansa.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT:

Treballem sensorialment tot el que necessitem per a apropar-nos a les tres disciplines del
teatre musical (interpretació, cançó i dansa):

- L’escolta als altres.
- Expressió corporal.
- Expressió d’emocions.
- Improvisació teatral a través de contes i petites històries.
- Salut vocal i corporal.
- Coordinació corporal i coreografia.
- Món imaginari.
- Afinació de petites melodies.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

- Gaudir de la música a nivell sensorial.
- Expressar vocalment i corporalment la música.
- Crear cohesió de grup.
- Sensibilitzar a l’alumnat en l’escolta amb els altres, en escena i a la classe.
- Introduir la salut vocal i corporal de l’infant.
- Explorar les emocions per saber com expressar-les.
- Treballar la confiança d’un mateix.
- Apropar a l’alumnat a les tres disciplines fonamentals del teatre musical: la
interpretació, la cançó i la dansa.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT:

Hem dividit l’activitat en els 3 trimestres naturals del curs.
  
1r Trimestre

- Hem introduït tots els aspectes necessaris a treballar per a poder interpretar, cantar i ballar.
- L’escolta als altres.
- Expressió corporal.
- Expressió d’emocions.
- Improvisació teatral (aspecte molt important per a aconseguir veritat als textos que posteriorment treballarem).
- Acció-reacció.
- Tècnica de projecció vocal i corporal.
- Coordinació corporal i coreografia.
- Imaginació.
- Afinació de melodies.

2n Trimestre

- Comencem a encarar tota la nostra feina a les mostres de final de curs:
- Primer contacte amb un text.
- Aplicar tot el que s’ha treballat al 1r trimestre al text (escolta, acció-reacció, veritat als personatges, projecció vocal i corporal…).
- Improvisació teatral enfocada ja al personatge de les mostres de final de curs.
- Treball de les cançons de les mostres.
- Treball de les coreografies de les mostres.
- Comencem a introduir la idea de que hi ha un públic que ens mira.

 3r Trimestre

- Perfilem les mostres de final de curs i li donem forma al que serà l’obra final.
- Detallem el vestuari.
- Perfilem la posada en escena.
- Comencen els assajos al teatre per a acostumar-nos al nou espai i ser conscients de
projectar tot el que hem preparat a un públic.


Aquesta activitat es portarà a terme en horari de migdia i/o de tarda en funció del nombre d’alumnes que s’inscriguin i del curs. Va adreçada a alumnes des de P4 fins a 4t d’ESO.  A final de curs es portaran a terme unes Portes Obertes adreçades als pares i mares dels nens i nenes de P4 i P5 i un Festival per als de Primària i ESO.

PROFESSORA

Sra. Amaya Muñoz: amunoz@pas.csm.cat

               
No hay comentarios:

Publicar un comentario